OnlineLahTauke! Bring Your Business Online!

Sunday, 27 May 2012

AL-'AZIIZ. AL-QADIIR, AL-QAADIR, AL-MUQTADIR, AL-QAWIY, AL-MATIIN

Bahagian ketiga dan terakhir, di antara bukti kesempurnaan, keperkasaan, kekuasaan dan kejayaan Allah adalah sebagaimana diketahui bahawa dia adalah pencipta apa saja yang ada pada hamba-hamba-Nya. Dia adalah pencipta apa saja yang diperbuat oleh semua hamba-Nya, menciptakan perbuatan taat mereka, menciptakan perbuatan maksiat mereka, meskipun itu juga adalah perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan itu disandarkan kepada Allah dalam hal penciptaan dan kekuasaannya. Sedangkan jika dilihat dari segi perbuatan dan hubungan langsung dengan apa yang mereka kerjakan, semua ini disandarkan kepada para hamba-Nya. Kedua hal tersebut saling tidak menafikan, sebab Allah adalah pencipta kemampuan dan keinginan mereka, di mana pencipta (sebab yang sempurna) sama dengan pencipta akibat.

Di antara jejak-jejak qudrat Allah adalah, adanya pertolongan dari-Nya kepada para wali-Nya yang disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun jumlah dan peralatan mereka sedikit. Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang mengungguli mereka dari segi jumlah dan peralatan.

Di antara tanda kekuasaan dan adanya rahmat Allah adalah berbagai seksaan dan jenis nikmat yang dilimpahkan kepada para penghuni neraka mahupun penghuni syurga. Dengan kekuasaan-Nya dia mewujudkan segalanya, mengendalikan dan memyempurnakannya. Dengan kekuasaan-Nya dia menghidupkan dan mematikan hamba-Nya lalu membangkitkannya untuk diberikan balasan (balasan yang baik atau yang buruk). Juga dengan kekuasaan-Nya dia membolak-balikkan hati dan menggerakkannya menurut apa saja yang menjadi iradah (kehendak-Nya). Apabila dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata: "Jadilah!" lalu jadilah ia.

Terima kasih.. salam dari pantai timur.

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...