OnlineLahTauke! Bring Your Business Online!

Wednesday, 23 May 2012

AL-HAMIID

Allah Maha Terpuji.. Ibnu Qayyim menjelaskan, bahawa Allah Maha Terpuji dari dua segi. Pertama, seluruh makhluk menyebut pujian kepada-Nya, segala bentuk pujian yang diucapkan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sama ada generasi pertama (Awwalin) atau yang terakhir (Akhirin), didunia mahupun di akhirat. Dan seluruh pujian yang bukan berasal daripada mereka, tetapi telah ditetapkan bersamaan dengan zaman yang selalu berhubungan dengan pujian yang memenuhi seluruh semesta dari alam atas mahupun bawah tanpa ada batasnya adalah hak Allah.

Sesungguhnya Allah berhak mendapatkannya kerana dia-lah yang menciptakan mereka, memberi rezeki, mengurniakan kenikmatan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Dia menghindarkan mereka daripada keburukan dan perkara-perkara yang buruk. Segala bentuk kenikmatan yang ada pada hamba berasal daripada Allah s.w.t, dan tidak ada yang mampu menolak keburukan kecuali dia. Oleh kerana itu, Dia berhak mendapatkan dari mereka segala bentuk pujian setiap waktu, dan memang sepatutnya mereka bersyukur kepada-Nya setiap saat.

Kedua, Dia terpuji atas nama-nama indah, sifat-sifat yang sempurna dan tinggi. Segala bentuk pujian yang agung yang dia miliki, Bagi-Nya segala sifat kesempurnaan dan dia memiliki yang paling sempurna di antara sifat-sifat tersebut. Setiap sifat daripada sifat-sifat-Nya berhak untuk mendapat pujian yang paling sempurna. Begitu juga dengan seluruh sifat-sifat-Nya yang suci, bagi-Nya dan perbuatan-Nya kerana seluruh perbuatan-Nya berorientasi antara kurnia dan kebaikan dengan perbuatan keadilan dan hikmah yang mana dia berhak menerima pujian yang paling sempurna atas hal itu.

Bagi-Nya, segala pujian atas ciptaan-Nya, syariat-Nya, ketentuan-Nya, balasan-Nya di dunia dan di akhirat. Segala bentuk perincian pujian bagi-Nya dan hal-hal yang terpuji atas-Nya tidak dapat dicerna oleh otak dan ditulis oleh pena..

Terima kasih.. salam dari pantai timur.

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...