OnlineLahTauke! Bring Your Business Online!

Sunday, 27 May 2012

AL-'AZIIZ. AL-QADIIR, AL-QAADIR, AL-MUQTADIR, AL-QAWIY, AL-MATIIN

Nama-nama yang agung tersebut memiliki beberapa makna yang saling berdekatan. Dia adalah Yang Maha Suci, Maha Sempurna Kekuatan-Nya, Agung Kekuasaan-Nya, Yang Luas keperkasaan-Nya.

Pertama, keperkasaan kekuatan ('Izzatul quwwah) yang ditunjukkan oleh sebahagian nama-Nya Al-Qawiyyu Al-Matiinu. Ini merupakan sifat Allah yang agung dengan keagungan yang tidak dapat digabungkan (disandarkan) kepada kekuatan makhluk meskipun sangat besar.

Kedua, keperkasaan dalam menghalang ('Izzatul Imtina'). Sesungguhnya Allah Maha Kaya dengan Zat-Nya, sehingga tidak memerlukan seseorang. Para hamba-Nya tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat kepada-Nya. Dia-lah al-Dharru (Yang Mendatangkan Mudarat), al-Naafi'u (Yang Mendatangkan Manfaat), al-Mu'thi (Yang Maha Pemberi) dan al-Maani'u (Yang Maha Mencegah).

Ketiga, Keperkasaan dalam menaklukkan ('Izzatul Qahri) dan mengalahkan setiap yang maujud (ciptaan). Seluruh maujud patuh kepada Allah. Tunduk pada Kebesaran-Nya, dan patuh pada Kehendak-Nya. Seluruh ubun-ubun makhluk ada di tangan-Nya. Semua yang bergerak dan berbuat disebabkan kekuatan dan izin-nya.
Apa yang dikehendaki Allah pasti dapat terjadi dan apa saja yang tidak Dia kehendaki, maka tidak akan terjadi. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah. Di antara kekuatan dan kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan langit, bumi serta semua yang ada diantara keduanya dalam enam hari. Dia menciptakan makhluk, kemudian mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka, dan setelah itu mereka dikembalikan kepada-Nya.
Tamat sambungan pertama....
Terima kasih.. salam dari pantai timur.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...