OnlineLahTauke! Bring Your Business Online!

Tuesday, 19 June 2012

AL-GHANIYYU


Dia lah Allah yang Maha Kaya. Allah s.w.t memiliki kekayaan yang sempurna dan mutlak dari setiap aspek. Mustahil bagi Allah tidak Maha Kaya, kerana kekayaan-Nya termasuk lawazim (perkara-perkara yang menjadi keharusan) daripada Zat-Nya, sebagaimana dia pasti Muhsin (yang berbuat baik), Jawwad (yang Maha pemurah), Barr (yang Maha Melimpahkan Kebaikan), Rahiim (yang Maha Penyayang) dan Kariim ( yang Maha Mulia).

Semua makhluk tidak dapat terlepas dari Allah dalam segala keadaan. Makhluk memerlukan Allah untuk menciptakannya, kelangsungan hidupnya, dan dalam setiap perkara yang menjadi hajat makhluk itu sendiri.

Di antara bukti keluasan kekayaan Allah adalah apa yang ada di langit dan bumi serta rahmat ada di tangan-Nya. Kemurahan terhadap para makhluk-Nya sambung menyambung pada setiap waktu. Tangan-Nya sangat dermawan pada siang dan malam hari, dan kebaikan-Nya kepada para makhluk tidak pernah putus.

Salah satu tanda dan bukti kekayaan dan kemurahan Allah yang sempurna adalah dia menyuruh para hamba-Nya untuk memanjatkan doa kepada-Nya, kemudian dia mengabulkan doa dan keinginan mereka, serta memberi mereka keutamaan (anugerah)-Nya.

Manakala bukti kekayaan Allah yang sempurna adalah seandainya semua makhluk dari orang pertama hingga orang terakhir berkumpul di satu lapangan luas, kemudian mereka mengajukan permohonan kepada-Nya, nescaya Allah mengabulkan semua yang menjadi kesenangan mereka, maka hal itu tidak akan mengurangkan kerajaan Allah walau seberat zarah pun.

Dan juga tanda kekayaan dan keluasan pemberian-Nya yang sempurna adalah bahawa dia membentangkan pemberian-Nya kepada penghuni kampung terhormat-Nya (Syurga) dari berbagai macam kenikmatan, kelazatan yang silih berganti dan terus menenerus tanpa putus. Dia memberikan kebaikan yang terus menerus berupa kenikmatan yang tidak pernah mata manusia melihatnya, tidak pernah juga telinga manusia mendengarnya bahkan kenikmatan yang tidak sama sekali terfikir di akal manusia.

Tanda kekayaan-Nya yang sempurna adalah bahawa dia tidak mempunyai isteri, anak, dan sekutu di dalam kerajaan-Nya. Dia Maha Kaya, yang memberikan kecukupan kepada semua makhluk-nya. Bila dilihat dari setiap aspek, dia mempunyai kekayaan yang sempurna dan mutlak. Dia memenuhi semua yang menjadi keinginan para makhluk-Nya dengan kecukupan yang luas, dan memenuhi semua kemahuan makhluk-Nya yang khusus dengan Makrifat rabbaniyyah (ketuhanan) dan hakikat-hakikat keimanan yang dilimpahkan-Nya pada hati mereka.

Terima kasih.. salam dari pantai timur.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...