OnlineLahTauke! Bring Your Business Online!

Friday, 22 June 2012

AL-HAKIIM


Sambungan dari bahagian pertama..
Kedua, hikmah dalam syariat dan perintah-Nya. Allah s.w.t menetapkan beberapa syariat, menurunkan kitab-kitab, mengutuskan para rasul agar hamba-hamba-Nya mengetahui kewujudan Allah dan beribadah kepada-Nya.

Makrifat kepada Allah s.w.t, ibadah kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya. ikhlas beramal dan memuji-Nya, serta rasa syukur dan sanjungan kepada-Nya, merupakan pemberian yang paling utama terhadap hamba-hamba-Nya secara mutlak, fadilat yang paling mutlak bagi orang yang dikurniakan Allah nikmat ini, serta kebahagian dan kesenangan yang paling sempurna bagi hati dan jiwa.

Syariat dan agama-Nya benar-benar mencakupi setiap kebaikan informasi-Nya mengisi hati dengan pengetahuan, keyakinan, iman dan akidah-akidah yang benar. Dengan berita tersebut, hati menjadi lurus dan menyimpangannya lenyap dan membuahkan setiap akhlak yang baik, amal yang benar, hidayah, serta petunjuk. Perintah dan larangan-Nya dalam masalah agama dan dunia. Allah s.w.t hanya memberikan perintah terhadap sesuatu yang kemaslahatannya murni atau kuat. Dan dia mengeluarkan larangan terhadap sesuatu yang mudaratnya murni atau kuat.

Kerana itu, di antara hikmah Allah s.w.t adalah agama dan al-quran yang dibawa Muhammad s.a.w merupakan bukti terbesar atas kebenaran-Nya dan kebenaran apa yang dibawanya, kerana itu adalah agama yang sempurna.

Secara global perkara-perkara yang berkaitan dengan nama al-hakiim adalah makhluk dan syariat seluruhnya berada dalam puncak ihkam (sempurna dan teratur). Dialah yang Maha Bijaksana dalam masalah hukum-hukum qadariyah dan syar'iyah-Nya serta hukum-hukum balasan-Nya.

Terima kasih.. salam dari pantai timur.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...